Προϊόντα

0
Χάρτινα καλαμάκια ημηρεσίως
0
Πελάτες
0
Εργοστάσια
0
Χώρες εξαγωγής

Βιωσιμότητα

Ο κύριος στόχος της Matrix Pack είναι η εναρμόνιση των περιβαλλοντικών αξιών και προτύπων με συνεχή βελτίωση και οικονομική ανάπτυξη.

Για την Matrix Pack, η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια ατελείωτη διαδικασία, με σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για νέες, φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες και τεχνολογίες, μετατρέποντας τις προκλήσεις και τις απειλές για ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας οικολογικών προϊόντων, η Matrix Pack δεσμεύεται να διατηρήσει την ικανοποίηση του πελάτη στο υψηλότερο επίπεδο.

Από τις αρχές του 2018 η Matrix Pack παράγει και διαθέτει στην αγορά οικολογικά καλαμάκια (βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα) από φυσικούς πόρους και από τις αρχές του 2019 η εταιρεία έχει προχωρήσει στην παραγωγή και χάρτινων καλαμακιών τα οποία παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Βιωσιμότητα

Ο κύριος στόχος της Matrix Pack είναι η εναρμόνιση των περιβαλλοντικών αξιών και προτύπων με συνεχή βελτίωση και οικονομική ανάπτυξη.

Για την Matrix Pack, η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια ατελείωτη διαδικασία, με σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για νέες, φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες και τεχνολογίες, μετατρέποντας τις προκλήσεις και τις απειλές για ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας οικολογικών προϊόντων, η Matrix Pack δεσμεύεται να διατηρήσει την ικανοποίηση του πελάτη στο υψηλότερο επίπεδο.

Από τις αρχές του 2018 η Matrix Pack παράγει και διαθέτει στην αγορά οικολογικά καλαμάκια (βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα) από φυσικούς πόρους και από τις αρχές του 2019 η εταιρεία έχει προχωρήσει στην παραγωγή και χάρτινων καλαμακιών τα οποία παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Hot News


Full Colored Flexible Paper Straws

Made in Europe with European raw materials and produced
thanks to innovative European high tech, obviously meeting
all food contact hygiene European and US standards (safety first!).

Contact us!

x