Σκεύη φαγητού

Επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος φαγητού κατάλληλο για φούρνο μικροκυμμάτων με διαφανές καπάκι

Προϊόν: Σκεύος φαγητού για φούρνο μικροκυμμάτων
Πρώτη ύλη: PP
Συσκευασία: 25pcs (12×25)
Χρώματα: Μαύρο με διαφανές καπάκι