Εγκαταστάσεις

 

Εγκαταστάσεις

 

Η Matrix Pack έχει την έδρα της στην Αθήνα και διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα και Βουλγαρία, και αποθήκες σε Πολωνία και Πορτογαλία.

Η στρατηγική γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων μας, μας δίνει το ασυναγώνιστο πλεονέκτημα της ταχύτατης και πλέον αξιόπιστης διανομής σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. 

Με πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό στην παραγωγή και υπερσύχρονες μηχανές στη συσκευασία, στη Matrix Pack θέτουμε στο επίκεντρο την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας.

Πληρούμε τις υψηλότερες προδιαγραφές και ακολουθούμε τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με αδιαπραγμάτευτα κριτήρια την υγιεινή, την ασφάλεια και την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση.

Συγκεκριμένα ακολουθούμε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, όπου επιδιώκουμε τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Παράλληλα εφαρμόζουμε την δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού μας σε θέματα οικολογικής συνείδησης.

Οφείλουμε ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας στην καινοτομία. Γι’αυτόν τον λόγο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, μέσα στις δικές μας εγκαταστάσεις.

 

Στην Matrix Pack δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε.